11

A. strategi perlawanan tidak tersusun dengan baik

B. banyak pasukan yang melakukan penghianatan

C. perlawanan rakyat tidak dipimpin tokoh yang berwibawa

D. rakyat Indonesia belum mampu menggunakan senjata modern

E. pada masa itu perlawanan sangat bergantung pada pemimpin

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 19, 2022