9

a. antara langit dan bumi
b. antara langit dan bumi
c. antara atas dan bawah
d. antara kanan dan kiri
e. antara iman dan kufur

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022