14

a. tanah itu dibebaskan
b. manusianya bodoh
c. mubazir hidupnya
d. manusianya malas
e. belum mampu mengolahnya

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022