6

A. Islam sesuai fitrah manusia

B. Islam memiliki keunggulan diatas agama dan ideologi lain

C. Adanya dorongan kesdaran kewajiban menyampaikan islam pada orang lain

D. Islam merupakan agama yang baik dan akomodatif

E. Cara dakwah yang baik

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 12, 2022