13

Dibawah ini adalah hak Istimewa VOC

1. Melakukan monopoli perdagangan

2. Membentuk angkatan perang

3. Melakukan peperangan

4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat

5. Hak memberikan pengadilan

A. 1,2,3,4

B. 1,2,3,5

C. 2,3,4

D. 2 dan 3

E. 2,3,5

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 24, 2022