9

a. hidup menjadi sederhana
b. tidak terjerumus kekecewaan
c. hidupnya menjadi terang
d. membelanjakan harta di jalan yang benar
e. hidupnya menjadi susah

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 16, 2022