10

a. perang saudara
b. masukya agama Islam
c. serangan Kubhilai Khan
d. meninggalkan Gajah Mada
e. daerah-daerah melepaskan diri

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 29, 2022