12

a. agama Islam
b. bahasa Melayu
c. adanya penjajahan Belanda
d. kenangan kejayaan masa lampau
e. semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022