11

a. mencurigai hasil karya orang lain
b. mengkhianati perjanjian
c. menghargai pendapat orang lain
d. menghina pendapat orang lain
e. memfitnah golongan lain

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022