12

a. masyarakat Kerajaan Mataram pandai membuat relief
b. masyarakat Kerajaan Mataram memiliki seni yang tinggi
c. kebudayaan Hindu pada zaman Mataram berkembang dengan baik
d. Kerajaan Mataram sudah menjalankan perdagangan internasional
e. Kerajaan Mataram adalah kerajaan maritime

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 26, 2022