12

a. apa yang diusahakannya
b. apa yang akan direncanakannya
c. apa yang diamalkannya
d. kehendaknya
e. apa yang menjadi ketentuannya

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022