11

a. jangan berlebih-lebihan
b. yang sifatnya halal
c. yang haram
d. yang biasa saja
e. yang enak-enak

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022