9

a. perahu lesung
b. kapal besar yang tidak bercadik
c. kapal bercadik
d. kapal layar
e. a, b, dan c benar

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 29, 2022