12

a. saling menghargai
b. tenggang rasa
c. memperdalam ajaran agama
d. membatasi diri
e. mencapuradukan ajaran agama

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022