11

A. Ikut dalam blok Timur

B. ikut dalam Blok Barat

C. Netral

D. Damai

E. Bebas

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 16, 2022