9

a. ia tidak berbakti kepada orang tuanya
b. ia tidak dapat menjaga kebersihan
c. ia melakukan perbuatan tercela
d. tidak dapat menjaga nama baik keluarga
e. ibadahnya berlebihan-lebihan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 16, 2022