10

a. berita Arab
b. berita Eropa
c. berita Cina
d. berita India
e. berita Yunani

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 29, 2022