13

a. saling mencemooh dalam kehidupan keluarga
b. mempererat hubungan keluarga
c. mengembangkan sikap tenggang rasa
d. saling menghormati
e. bekerja sama dalam kehidupan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022