10

a. berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta
b. berlebih-lebihan dalam perjalanan
c. berlebih-lebihan dalam pergaulan
d. berlebih-lebihan dalam mencari harta
e. berlebih-lebihan dalam berpesta-pesta

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 16, 2022