11

a. pertahanan kerajaan makin kuat
b. terjadi perlombaan senjata
c. terjadi persaingan pemasaran hasil bumi
d. masing-masing membentuk persekutuan kerajaan
e. mudah dipengaruhi pihak asing

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022