11

a. kitab Negarakertagama
b. kitab Cerita Panji
c. kidung Kertagama
d. kidung Pararaton
e. kitab Usara Bali

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 30, 2022