12

a. memberi pupuk yang banyak
b. menurunkan air hujan
c. dibuatkan sungai
d. dibuatkan air laut
e. mencerminkan

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022