10

a. makan
b. minum
c. bersenang-senang
d. belanja barang
e. segala bentuk perbuatan yang melampaui batas

Question is closed for new answers.
Skipper Selected answer as best May 15, 2022