Jumlah Net ID dan Host ID untuk kelas C pada pada IPv4 adalah

Jumlah Net ID dan Host ID untuk kelas C pada pada IPv4 adalah

A. 24 Byte dan 8 Byte

B. 8 bit dan 24 Byte

C. 16 bit dan 2 Byte

D. 3 Byte & 8 bit

E. 48 bit & 32 bit

Jawaban : D. 3 Byte & 8 bit

Dilansir dari ensiklopedia. Jumlah Net ID dan Host ID untuk kelas C pada pada IPv4 adalah 3 Byte & 8 bit.

Soal dan kunci jawaban lainnya :