Gas HCi murni, 12 mL ditiup kedalam 250 ml air sehingga seluruh gas larut dan tidak mengubah volume air. Tekanan gas semula 76 cmHg dan temperaturnya 27oC. Kalau tetapan gas ideal adalah R = 0,08 L.atm/mol K, log 2 = 0,30 maka pH larutan HCi adalah

Gas HCi murni, 12 mL ditiup kedalam 250 ml air sehingga seluruh gas larut dan tidak mengubah volume air. Tekanan gas semula 76 cmHg dan temperaturnya 27oC. Kalau tetapan gas ideal adalah R = 0,08 L.atm/mol K, log 2 = 0,30 maka pH larutan HCi adalah

A. 2,40

B. 2,70

C. 2 ,47

D. 3,20

E. 3, 41

Jawaban : B. 2,70

Dilansir dari ensiklopedia. Gas HCi murni, 12 mL ditiup kedalam 250 ml air sehingga seluruh gas larut dan tidak mengubah volume air. Tekanan gas semula 76 cmHg dan temperaturnya 27oC. Kalau tetapan gas ideal adalah R = 0,08 L.atm/mol K, log 2 = 0,30 maka pH larutan HCi adalah 2,70.

Soal dan kunci jawaban lainnya :